DUYURULAR
X

SBÜ YÖS 2020 Ek Başvuru ve Yerleştirme Sonucunda Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kesin Kayıt İşlemleri!..

24-10-2020
SBÜYÖS2020 Ek Başvuru ve Yerleştirme Sonucunda Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Aday Öğrencilerden Kayıt Hakkı Kazananlar İçin İstene Evraklar:

KAYIT İŞLEMİ

1. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Programlarına kabul edilen her aday, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başında SBÜ tarafından belirlenen koşulları yerine getirmek, istenecek belgeleri temin etmek ve YÖS Kılavuzunda belirlenen süre (26-30 Ekim 2020) içinde kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Gerekli hallerde noter vekâleti ile kayıt işlemi yapılacaktır.
2. Adayların Sağlık Bilimleri Üniversitesine kabulünü gösteren kayıt kabul belgesi ile Türk Dış Temsilciliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir.
3. Türkiye’de bulunan adaylar Öğrenim Vizesi yerine İl Emniyet Müdürlüklerinden İkamet Tezkeresi alırlar.
4. İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesinde bulunan Akademik Birimlerin Programlarına yerleşen öğrencilerin kayıtları 26-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar adresinde bulunan İstanbul Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
Ayrıca, Ankara Gülhane Külliyesinde bulunan Akademik Birimlerin Programlarına yerleşen öğrencilerin Kayıtları 26-30 Ekim 2020 tarihleri arasında Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA adresinde bulunan ve öğrencinin okuyacağı Akademik Birimin Öğrenci İşleri Birimi tarafında yapılacaktır.
Belirlenen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybederler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lise diplomasının Türk Liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi".
2. Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi (İngilizce ise tercüme istenmez).
3. SBÜYÖS2020 Kılavuzu 2. BAŞVURU KOŞULLARI bölümünde yer alan ve Üniversitemizce kabul edilen Uluslararası sınavların (SAT I / II, ACT) Ekim 2016 sonrası tarihli belgelerin sonuçları ile Üniversitemizce kabul edilen 2020 yılına ait YÖS sınav sonuçları
/Tercih Yerleştirme Çıktısı/ Kayıt Kabul Belgesi
4. Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. (İngilizce ise tercüme istenmez.)
5. İkametgâh belgesi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde teslim edilmesi şarttır.)
6. Öğrenim ücreti bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu/ Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vakıflar bankası Öğrenim Ücreti hesabı TR50 0001 5001 5800 7304 9321 75
7. Adayların Ülkemizde yüksek öğrenimlerini sürdürmeye ve geçimlerini sağlamaya yetecek maddi geçim güvencesine sahip olduklarını gösteren imzalı geçim güvencesi beyanı formu. (Form Üniversitemizden temin edilecektir.)
8. Geçerlilik süresi en az 60 gün ve üzeri olan vize, vize muafiyeti veya ikamet izni.
9. Altı adet 4,5 x 6 cm vesikalık fotoğraf, (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır).
10. Adayların sağlık durumlarını gösterir tek hekim imzalı sağlık raporu.
11. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
12. Üniversiteye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde genel sağlık sigortası primini kendileri ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olabilir.
13. Programlara yerleştirilenlerin Dil Yeterlik Düzeyleri için aşağıdaki şartlar geçerlidir.
a) Türkçe programlara başvuran adaylar;
1) Eğitim-öğretim yılı başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından alınan sonuca göre veya üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) ve Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe dil yeterlik belgesine göre en az B2 düzeyinde olmaları halinde eğitimlerine başlayabilirler.
2) En az B2 düzeyinde olmayan öğrenciler SBÜ-TÖMER’e yönlendirilir. Öğrenciler ön lisans programlarında kayıtlı olmaları halinde en geç ikinci eğitim-öğretim yılı başında, lisans programlarında kayıtlı olmaları halinde en geç üçüncü eğitim- öğretim yılı başında C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen öğrencilerin 1 yıl süreyle kaydı dondurulur ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenir. Bu süre sonunda yeterliklerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir.
3) Bu şartlar; Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli değildir.
b) İngilizce (%30) programlara başvuran adaylar;
1) En geç ikinci eğitim-öğretim yılı başında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavından alınan sonuca göre veya üniversitelerin Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (TÖMER) ve Yunus Emre Enstitüsünden alınan Türkçe dil yeterlik belgesine göre en az B2 düzeyinde olmaları halinde eğitimlerine başlayabilirler.
2) En geç ikinci eğitim-öğretim yılı başında en az B2 düzeyinde olmayan öğrenciler SBÜ-TÖMER’e yönlendirilir. Öğrenciler en geç üçüncü eğitim-öğretim yılı başında C1 seviyesinde Türkçe Yeterlik Belgesi getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getiremeyen öğrencilerin 1 yıl süreyle kaydı dondurulur ve yükümlülüklerini yerine
getirmeleri beklenir. Bu süre sonunda yeterliklerini tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir.
3) Bu şartlar; Türkiye’deki bir liseden mezun olan yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrenciler için geçerli değildir.
14. Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde gerçeğe aykırı beyanda bulunan, tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış belge sunanların başvuruları reddedilir. Bu adayların kayıtları yapılmış ise öğrenim gördükleri döneme bakılmaksızın iptal edilir. Eylem ve işlemleri suç teşkil edenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.


NOT 1: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yurt dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Ek Başvuru ve Yerleştirme Kılavuzunda Yer Alan Başvuru Koşullarını Taşımayan veya Yanlış Beyanda Bulunan Adayların Durumları Tespit Edildiğinde Kesin Kayıtları Yapılmayacaktır.
Daha Detaylı Bilgi İçin Üniversitemiz Web Sitesinde Yayımlanmış Olan 01.10.2020 tarihli güncel SBÜYÖS2020 Kılavuzunu İnceleyiniz.