DUYURULAR
X

Misyon, Vizyon, Temel Değerler ve Özel Hedeflerin Belirlenmesi ve Teşkilat Şemalarının Oluşturulması için Hazırlanan Kılavuz!..

23-09-2022
İç Kontrol Sistemi kapsamında misyon, vizyon, temel değerler ve özel hedeflerin belirlenmesi ve teşkilat şemalarının oluşturulması için hazırlanan kılavuz birimlerin bilgisine sunulmuştur...