DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı!...

27-01-2023

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinin stratejik amaçlarına, Ülkemizin makro politika belgelerine  ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütününden oluşan İç Kontrol Sisteminin Sağlık Bilimleri Üniversitesinde kurulabilmesi için hazırlanan ve 2023-2024 yılları arasında uygulanacak olan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Rektörlük Makamının 25.01.2023 tarih ve 208847 sayılı Oluru ile uygun görülerek yürürlüğe girmiştir.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2023-2024) için tıklayınız.