DUYURULAR
X

Cari Giderler ve Sermaye Giderleri için 2023 yılı Limitleri!..

02-01-2023
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile cari giderler ile sermaye giderleri ayrımı için limitler yeniden belirlendi.

Bütçe kanunu E cetveli 25. sırada belirtilen limitler ile (2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberindeki Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalardaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla) 2023 yılında;

a) 03.07 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan menkul mal alımlarında 52.000 TL’yi,
b) 03.07 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan gayrimaddi hak alımlarında 41.000 TL’yi,
c) 03.07 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan menkul malların bakım ve onarımlarında 52.000 TL’yi,
d) 03.08 ekonomik kodundan gerçekleştirilecek olan gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 114.000 TL’yi aşan tutarlar 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden ödenmeyecek; yatırım projeleri ödeneklerinin yer aldığı 06-Sermaye Giderleri tertiplerinden ödenecektir.

E Cetveli 25. Sıra için tıklayınız...

2023-2025 Dönemi Bütçe Hazırlama Rehberindeki Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Açıklamalar için tıklayınız...