DUYURULAR
X

Harcama Birimlerinin Dikkatine!..

08-04-2021
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Program Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sisteminde yayımladığı duyuruya göre 2021 yılı Nisan ayı ve sonraki aylarda önceki dönemlerdeki uygulamadan farklı olarak AHP/AFP dağılımında üç aylık döneme dağıtılan ödeneklerin serbest bırakılması yerine aylık ödeneklerin serbest bırakılması uygulamasına geçilmiştir. Bu çerçevede 1 Nisan itibarıyla AHP/AFP kapsamında Nisan ayı ödenekleri serbest bırakılmış olup Mayıs ayı ödenekleri Mayıs ayı başında serbest hale geleceği (...)" bildirilmiştir. Bilgi edinilmesi ve harcama birimlerimizin aylık harcama planlamalarını bu doğrultuda yapmaları gerekmektedir.