DUYURULAR
X

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları!..

23-08-2023
2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan adayların başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre değerlendirilmiş olup ilan edilen kontenjanlara başvurusu geçerli olan ve sıralaması yapılan öğrencilerin seçimi;

İlgili Yönergenin 13’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasında yer alan;” Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin 6'ıncı fıkrasında belirtilen düzenleme ile aynı olacak şekilde sıralama puanı esas alınarak öğrencilerin ilan edilen kontenjanlara yerleştirmesi yapılır. 8 (13/06/2023 tarihli ve 19-05 sayılı Senato Kararı ile Değişik)”

İlgili Yönetmeliğin 14’ncı maddesinin (6)’ncı fıkrasında yer alan; “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. Bu kural yedek adayların belirlenmesinde de uygulanır.” hükümlerine göre yapılmıştır.

İkili protokol ile başka üniversitede eğitimini sürdüren tıp fakültelerinin (Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon) 1., 2., 3. sınıflarına müracaat eden adayların başvuruları, ikili protokol yapılan üniversitelerin yatay geçiş mevzuatına göre değerlendirilmiştir.

Üniversitemiz İngilizce programlarına (yüzde 30) yatay geçiş hakkı kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler için 29 Ağustos 2023 Salı günü Saat 11:00’de Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan L Blok giriş kat EDZ -21 nolu derslikte yüz yüze İngilizce yeterlik sınavı yapılacaktır.

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş duyurumuzda ilan edildiği üzere posta ve faks yoluyla yapılan başvurular işleme alınmamıştır.

Hamidiye Külliyemizdeki programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 23 Ağustos- 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında;

Gülhane Külliyemizdeki programlar ile Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon Tıp Fakültelerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 23 Ağustos- 27 Ağustos 2023 tarihleri arasında fakülte / yüksekokulların öğrenci işleri birimlerinde yapılacaktır.

Adaylar Üniversitemizin Yatay Geçiş Yönetim Sistemine yüklediği başvuru evraklarının asıllarını kayıt esnasında teslim etmesi gerekmektedir. Evrakları eksik veya sahte olduğu tespit edilen adayların kaydı yapılmış olsa dahi kayıt işlemleri iptal edilerek Üniversitemizden ilişiği kesilecektir. 


Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız...