DUYURULAR
X

2022-23 Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvurusu Yapan ve Boş Kontenjanlara Yerleşmeye Hak Kazanan Yedek Adayların Dikkatine!.

27-09-2022
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimimize göre eğitim öğretime başlayan akademik birimlerimizin ilgili sınıflarına yedek kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları 05-09 Eylül 2022 tarihleri arasında alınmış olup “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre değerlendirilmiştir.

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız...

Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 27-28-29-30 Eylül 2022 tarihinde yapılacaktır.

Ders kayıt işlemlerinizi kayıtlı olduğunuz Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu öğrenci işleri birimine başvurarak yaptırmanız gerekmektedir.

Hamidiye Külliyemizdeki programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında;
Gülhane Külliyemizdeki programlar ile Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon Tıp Fakültelerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri fakülte / yüksekokulların öğrenci işleri birimlerinde yapılacaktır.

Adaylar Üniversitemizin Yatay Geçiş Yönetim Sistemine yüklediği başvuru evraklarının asılarını kayıt esnasında teslim etmesi gerekmektedir. Evrakları eksik veya sahte olduğu tespit edilen adayların kaydı yapılmış olsa dahi kayıt işlemleri iptal edilerek Üniversitemizden ilişiği kesilecektir.