DUYURULAR
X

Görev Devir Raporu Formu ve Görev Devir Raporu Hazırlama Kılavuzu!..

20-09-2022
Görevinden ayrılan personelin görevini devrettiği personele vermesi gereken “Görev Devir Raporu Formu” ve “Görev Devir Raporu Hazırlama Kılavuzu” İç Kontrol Sistemi kapsamında hazırlanarak birimlerin bilgilerine sunulmuştur...