DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Diploma Denklik Sınav Sonucu!..

17-11-2021

Sonuçlar sınavdan sonraki 5 (beş) iş günü içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sitesinde ‘’Başarılı’’ veya ‘’Başarısız’’ olarak açıklanacaktır. Adaylara ayrıca sonuç belgesi gönderilmez. Web sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanlığı’na yazılı olarak ıslak imzalı dilekçe ile yapılacaktır. İtirazlar 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır. Sınav için YÖK İlmi Hüviyet Tespit ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu (2021) esas alınacaktır. 

Sonuçlar için tıklayınız...