DUYURULAR
X

Külliye Kartların Kullanımı!..

22-02-2022
İlgi yazı ile 10.12.2018 tarihinden itibaren yemekhaneden yararlanmak için yalnızca Kurum Kimlik Kartının (Külliyekart) kullanılabileceği tüm birimlere bildirilmişti. Geçen süre zarfında salgın hastalık sebebi ile öğrencilerin uzaktan eğitim tabi tutulması ve personele esnek çalışma sistemi uygulanması, Külliye kartların kullanım oranını düşürmüş, Üniversitemize yeni başlayan öğrenci ve personelin de kartlarını edinmeleri geciktirmiştir. Üniversitemizce yapılan çalışma ile hem Külliye kartın üreticisi banka ile hem de kartların Külliyelere, kütüphanelere ve yurtlara giriş-çıkış ile yemekhane, spor salonu gibi hizmetinden yararlanma ile ilgili yazılım için gerekli sözleşmeler yapılmış ve Külliye kartların aktif alarak kullanılması için teknik altyapı tamamlanmıştır.
Bu sebeple;
- Külliye kartını henüz almamış öğrencilerin fakülte/yüksekokul sekreterlikleri ile, personelin ise Personel Daire Başkanlığı ile ivedilikle iletişime geçmelerini,
- Kart ile ilgili kullanıma açma, şifre, para yatırma vb. işlemlerin ve karşılaşılan sorunların Bankaya bildirilerek çözülmesi gerektiğini,
- Kartın yemekhane, yurt, spor salonları, kütüphane, Külliyelere giriş-çıkış gibi Üniversite içi kullanımı ile ilgili karşılaşılan sorunlar için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurulması gerektiğini,
- 14.03.2022 tarihi itibariyle yemek fişi satılmayacağını,
- Satın alınmış fişlerin en son 18.03.2022 Cuma günü kullanılabileceğini ve bu tarihe kadar tüketilmeyen fişlerin kullanım dışı kalacağını,
- Külliyekart yemek ücreti işlemlerinin https://www.youtube.com/watch?v=x58IyQXrdLY bağlantısından öğrenilebileceğini,
hatırlatmak isteriz...

Genel Sekreterlik