DUYURULAR
X

Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?..

23-08-2022
Harcama birimlerinin faaliyet raporlarının değişen yönetmelik hükümlerine uygunluğunu ve kamu mali yönetiminin mali saydamlık ve şeffaflık ilkeleri gereği hesap verme bilincinin yerleşmesini sağlamak amacıyla "Faaliyet Raporu Nasıl Hazırlanır?" dokümanı hazırlanarak harcama birimlerinin bilgilerine sunulmuştur...