DUYURULAR
X

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu!..

31-07-2023

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi uyarınca, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında mâli saydamlığın ve hesap verilebilirliğinin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun yerine getirilmesi için hazırlanan “Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” yayımlanarak kamuoyu ve paydaşların bilgilerine sunulmuştur.

 

Buna göre Sağlık Bilimleri Üniversitesinde, 2023 yılının ilk altı (6) ayında 1.433.372.773,55 TL’lik bütçe gideri gerçekleşmiş olup, yıl sonu harcama tahmini 3.737.893.786,18 TL’dir. Üniversitenin yılın ilk altı (6) ayında bütçe geliri tahsilatı 1.315.703.632,98 TL’dir. Yıl sonu gelir gerçekleşmesinin gider bütçesi harcama tahminini karşılaması beklenmekte ve 2023 yılının olumlu faaliyet sonucu ile sonuçlanması hedeflenmektedir.

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu için tıklayınız…