DUYURULAR
X

SBÜ 28.07.2023 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı İlanının Sonuçları Hakkında!..

04-09-2023

Üniversitemiz tarafından 28.07.2023 tarih ve 32262 sayılı Resmî Gazete ‘de ilan sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılan başvurular sonucunda değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.


Sözleşmeli pozisyonlara asıl olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 25/09/2023 tarihi mesai bitimine (saat 17:00) kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Gülhane Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) ŞAHSEN başvuru yapmaları gerekmektedir.


Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Asıl olarak yerleşmeye hak kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmaması, eksik evrak teslim etmeleri, asıl olarak yerleşenlerin haklarından feragat etmelerini yazılı olarak bildirmeleri halinde veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerlerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacak olup yedek adaylardan kazananların evrak teslim tarihleri ayrıca www.sbu.edu.tr adresimizden duyurulacaktır.


Başvuru sonuçları https://sozlesmeli.sbu.edu.tr/ adresinden E-Devlet ile giriş işlemi yapıldıktan sonra “Başvurularım” sayfasından görüntülenebilecektir.


Adaylar 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Bilgi Edinme (Dilekçe ile) hakkına sahiptir. Dilekçe ve itirazlar sonuçların açıklanmasından itibaren Beş (5) iş günü içerisinde şahsen veya posta yoluyla Rektörlüğümüze ıslak imzalı bir şekilde yapılacak olup itirazlar kurumumuz tarafından On (10) iş günü içinde sonuçlandırılacaktır. Posta yoluyla yapılacak olan dilekçelerin gecikmesi halinde kurumumuz sorumluluk kabul etmemektedir.


Belgelerini teslim eden adayların ARŞİV ARAŞTIRMALARI OLUMLU olması halinde sözleşme imzalanacaktır.


Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER:

1-) Yerleştirmeye Dair Başvuru Dilekçesi. (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır.)

2-) Sağlık Beyan Formu. (Şahsen evrak tesliminde doldurulacaktır.)

3-) Sağlık Kurulu Raporu (Devlet Üniversitelerine bağlı üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak ve alınacak raporda "görevi yapmasına engel bir durumun bulunmadığı" açıklamasına yer verilecektir. Örneğin, Büro Personeli olarak çalıştırılmasında/ Destek Personeli olarak çalıştırılmasında / Koruma ve Güvenlik Personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personeli kadrolarına atanmaya hak kazanan adaylar için Sağlık Kurulu Raporunda Adayın BOY ÖLÇÜMÜ ve KİLOSU mutlaka yer almalıdır.

4-) Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi veya tasdikli sureti. (Diplomanın veya mezun olduğunu gösterir belgenin aslı ya da onaylı örneği ibraz edilmek kaydıyla fotokopileri; (E-devlet üzerinden çıktısı alınan “Mezuniyet Belgesi” de kabul edilecektir.)

5-) 2 adet vesikalık fotoğraf.

6-) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli pozisyonunda tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için görev yaptıkları eski kurumlarınca onaylı hizmet belgesi ve kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar için çalıştıkları kurumdan alınan görev yeri belgesi.

 7-) Adli Sicil kaydı. (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

 8-) Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecek.)

 9-) İkametgâh Belgesi. (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)

10-) SGK Hizmet Dökümü. (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir.)