DUYURULAR
X

SBÜ Trabzon Tıp Fakültesinde Sağlık Bilimleri Alanında Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi!..

24-10-2022

21-22 Ekim 2022 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet AYAR ile Üniversitemiz Deneysel Tıp Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şaban TEKİN’in sunumlarıyla bir buçuk gün süren “Sağlık Bilimleri Alanında Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projesi Hazırlama Eğitim”  programı gerçekleştirildi. Programa Fakültemiz Öğretim Üyeleri ile Bakanlık Kadrosunda bulunan eğitim görevlileri katılım sağladı.

Programın açılışını, SBÜ Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ gerçekleştirdi. Sayın Türedi açılış konuşmasında, öğretim üyesinin günün teknolojik ve bilimsel veriler ışığında mesleğin icrası için kendisini sürekli yenilemesi gerektiği, bu gelişmeleri takip ederken öğretim üyesinin de bilime katkı sunmasının önemini vurguladı. Dış kaynaklı projelerin öneminden söz ederek bu tür etkinliklerin proje çalışmalarına yapacağı katkı ve bu etkinliklerin sayısını artırılmasının önemini ifade etti.

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Faruk AKSOY ise Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilimsel yayın ve eserleri ile alınan patentlerden örnekler vererek bu tür etkinliklerin öğretim üyesine katacağı değer ile Üniversitemizin diğer üniversiteler ile yapılan yayınlarla ilgili karşılaştırılmanın önemini vurguladı. Öğretim üyesinin günün teknolojik ve bilimsel verileri ışığında kendisini sürekli yenilemesi gerektiği, mesleği icrası sırasında niteliğin artırılması için sürekli sorgulayarak yeni yaklaşımlar ortaya koyması bu yaklaşımları projeler aracılığı ile gerçekleştirmenin önemini vurgulayarak bu tür faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasından söz etti.

Eğitim programında Prof. Dr. Ahmet AYAR, TUBİTAK projeleri ile ulusal ve uluslararası projelerin fikir oluşturulması, projenin yazılması, projelerinin sunulması, proje ekibi ve bütçe oluşturulması vb. konularda bilgi verdi. TUBİTAK tarafından sunulan ulusal programlar olan 1001,1002A, 1003,1005, 1007,3005, 3501 ile Uluslararası 1071 ve COST programlarının yazımı ve değerlendirme kriterlerinin sunulması ile programa devam edildi. AYAR, örnek bir TUBİTAK projesinin yazılması ve değerlendirilmesi ise sunumunu tamamladı.

Programın son gününde Üniversitemiz Deneysel Tıp Uygulama Araştırma Müdürü Prof. Dr. Şaban TEKİN sunumunda Merkezin Validebağ Korusu içinde 2018 yılında büyük ölçekli yatırımlarla kurulan Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezi (DETAUM), hem üniversite öğretim üyelerinin araştırma yapmalarına olanak sağlayacak hem de gelişmiş laboratuvarların kamu ve sanayi ile iş birlikleri çerçevesinde kullanımını sağlayacak şekilde hizmet verdiğini, Kurulan araştırma merkezi altyapısının üniversitenin öğretim üyeleri tarafından faydalı çıktılar üretecek araştırma projeleri için etkin şekilde kullanılması bununla beraber, araştırma merkezinde doktoralı araştırmacı yetiştirmek, yeni nesil ürün ve teknolojiler geliştirmek ve bu yenilikleri milli bir bakış açısıyla ekonomiye kazandırmayı hedeflenmekte olduğunu,

Deneysel Tıp Araştırma ve Uygulama Merkezinin temel görevinin ise

-Sağlık bilimleri alanında disiplinler arası ve nitelikli uygulamalı ve translasyonel bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılan araştırmalara katkı ve ortam sağlamak,
-Sağlık bilimleri sektöründe bulunan diğer üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektörden paydaşlarla etkileşim içerisinde, temel bilimlere dayalı olarak geliştirilen arge projelerinin, ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda katma değerli yeni ürün ve teknolojiler üretecek şekilde sonuçlanmasını sağlayarak Merkezin kuruluş amacına hizmet edecek projelerin geliştirilmek, nitelikli bilimsel veri üretmek ve ülkemizin hem eğitim hem de bilimsel üretim değerlerini arttırmayı hedeflendiğini belirtmiştir. Araştırma projelerinin,
-Organoid ve ilaç tarama teknolojisi projeleri,
-Toplumsal mikrobiyota analiz projeleri,
-İnsan genom tarama ve analiz projeleri,

-Doku mühendisliği ve yeni nesil malzeme projeleri,
-İlaç aktif maddeleri sentezi ve laboratuvar ölçeği üretim projeleri,
-Biyosensör geliştirilmesi,
-Genomik, proteomik ve metabolomik araştırma projeleri,
-Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları geliştirilmesi,
-Genetik manipülasyon ve hastalık tanı/tedavi projeleri,
-Mikrobiyota patojen etkileşim araştırma projeleri,
-DNA mutasyon araştırma projeleri yapılması olduğunu belirterek Merkezin kuruluşu amacı iş birliği esasları ve tematik konular hakkında bilgi verdi.

 

Programın gerçekleştirilmesine katkı veren Prof. Dr. Ahmet AYAR ve Prof. Dr. Şaban TEKİN’e plaket takdimi ve programa katılan öğretim üyelerine Katılım Belgesi verilmesi ile birlikte program sona erdi.