DUYURULAR
X

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi!..

07-08-2023

'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönerge' Hukuk Müşavirliğinin 13.07.2023-260216 tarih ve sayılı görüşlerinin ardından Üniversitemiz Senatosu tarafından 25.07.2023 tarihli 24 sayılı toplantıda 24-01 sayılı Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik hükümlerini içerecek şekilde güncellenen 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi', yönergenin dayanak mevzuatı olan Hazine ve Maliye Bakanlığının İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarında yapılan 14/12/2022-32043 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yer alan değişiklikleri ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki yenilikleri içerecek şekilde güncellenerek üst mevzuata uygun hâle getirilmiştir.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi için tıklayınız…