DUYURULAR
X

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları!..

23-08-2022

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapan adayların başvuruları, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre değerlendirilmiş olup ilan edilen kontenjanlara başvurusu geçerli olan ve sıralaması yapılan öğrencilerin seçimi;

İlgili Yönergenin 13’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasında yer alan; “Başvurusu geçerli olan adayların sayısının kontenjandan fazla olması halinde, eşdeğer farklı yükseköğretim kurumlarından geçiş imkânı sağlamak üzere kontenjan, öncelikle her yükseköğretim kurumundan bir öğrenci alınacak şekilde ilgili diploma programlarına dağıtılır ve bu kural yedek adayların belirlenmesinde de uygulanır.”

İlgili Yönetmeliğin 16’ncı maddesinin (6)’ncı fıkrasında yer alan; “Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte, yurt dışındaki aynı yükseköğretim kurumundan bir programın her bir sınıfına geçiş yapabilecek öğrenci sayısı o programın ilgili sınıfının yurt dışı kontenjanının yüzde 15’ini geçemez. Yüzde 15’in hesaplanmasında 1’in altındaki sayılar 1’e tamamlanır. Virgülden sonraki kısım 5’ten küçükse alttaki tam sayıya, 5 ve yukarısında ise bir üst tam sayıya tamamlanır. Bu kural yedek adayların belirlenmesinde de uygulanır.” hükümlerine göre yapılmıştır.

İkili protokol ile başka üniversitede eğitimini sürdüren tıp fakültelerine müracaat eden adayların başvuruları, ikili protokol yapılan üniversitelerin yatay geçiş mevzuatına göre değerlendirilmiştir.

Üniversitemiz İngilizce programlarına (yüzde 30) yatay geçiş hakkı kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler için 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Saat 10.00’da Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane (Hamidiye) Külliyesi Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. No:38 34668 Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan L Blok giriş kat EDZ -21 nolu derslikte yüz yüze İngilizce yeterlik sınavı yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş duyurumuzda ilan edildiği üzere posta ve faks yoluyla yapılan başvurular işleme alınmamıştır.

Kayıt işlemleri

Hamidiye Külliyemizdeki programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında;

Gülhane Külliyemizdeki programlar ile Adana, Bursa, Erzurum, İzmir, Kayseri ve Trabzon Tıp Fakültelerine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri fakülte / yüksekokulların öğrenci işleri birimlerinde yapılacaktır.

Adaylar Üniversitemizin Yatay Geçiş Yönetim Sistemine yüklediği başvuru evraklarının asılarını kayıt esnasında teslim etmesi gerekmektedir. Evrakları eksik veya sahte olduğu tespit edilen adayların kaydı yapılmış olsa dahi kayıt işlemleri iptal edilerek Üniversitemizden ilişiği kesilecektir.

Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız ……