DUYURULAR
X

2 Sıra No’lu 2023 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği!..

09-02-2023

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve muhtelif mevzuatta yer alan bütçenin uygulanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde bütçe işlemleri hususunda belirlediği usul ve esaslara ilişkin bütçe uygulama tebliği yayımlandı.

Bütçe Uygulama Tebliği için tıklayınız…