DUYURULAR
X

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi İzleme Raporu!..

04-08-2023

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2023-2024)” kapsamında iç kontrol sisteminde bileşenler itibariyle 2023 yılı ilk altı (6) aylık dönem içerisindeki gelişimi izlemek ve geliştirilmesi gereken kamu iç kontrol standartları ve genel şartlarını tespit edebilmek için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının sistematik izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin ilki olan 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi İzleme Raporu yayımlandı.

Buna göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi İzleme Raporunda yer alan Soru Formuna kanıtlarıyla birlikte verilen cevaplara göre kontrol ortamı, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenlerinde %51-75 seviyesinde puanlar alınarak gelişimin orta seviyede olduğu tespit edilmiştir. İç kontrol mekanizmaları uygulamaya başlanmış ancak geliştirilmesi gerektiği görülmektedir. Risk değerlendirme bileşeni ise %21 seviyesinde ölçümlenerek ilgili bileşende gelişimin en düşük seviyede olduğu ve idarede ilgili iç kontrol mekanizmalarının henüz uygulanmadığı tespit edilmiştir.

SGDB 2023 Yılı İç Kontrol Sistemi İzleme Raporu için tıklayınız…