DUYURULAR
X

Performans Programı Nedir?..

17-05-2022
Performans Programının teklifi, hazırlanması, uygulanması ile Stratejik Plan ve Program Bütçe arasındaki ilişkiyi gösteren `Performans Programı Nedir?` dokümanı yayımlandı...