DUYURULAR
X

Gülhane Hemşirelik Fakültesi İlmi Hüviyet Tespit Sınav Sonuçları!..

23-11-2021

İlmi Hüviyet Tespit ve Yapılandırılmış Klinik Sınav Kılavuzu (2021) kapsamında;  Gülhane Hemşirelik Fakültesinde Üniversitemiz adına icra edilen İlmi Hüviyet Sınavı sonuçları aşağıda ilan edilmiş olup, öğrencilere ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Web sayfasındaki duyurular tebliğ hükmündedir. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı’ na yazılı olarak ıslak imzalı dilekçe ile yapılacaktır. İtirazlar 3 (Üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılır.