DUYURULAR
X

Görev Tanım Formları!..

02-09-2022
İç Kontrol Sistemi kapsamında Görev Tanım Formlarının hazırlanmasına yönelik pratik bilgileri ihtiva eden kılavuz ve görev tanımı standart formu birimlerin bilgisine sunulmuştur...