DUYURULAR
X

Tüm Harcama Birimlerinin ve Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücülerinin Dikkatine!..

16-11-2022

21.11.2022 tarihinden itibaren Yeni Mali Yönetim Sistemine (MYSV2) geçileceğinden anılan tarihten itibaren Ödeme Emri Belgeleri ve Ekleri elektronik ortamda e-imza ile imzalanarak muhasebe birimine gönderilecek ve fizikî çıktı üretilmeyecektir. MYSV2’ye geçiş süreci ile İlgili Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının genel yazısı, Hazine ve Maliye Bakanlığının resmi yazısı, e-İmza Kurulum Dokümanı, Ödeme Belgelerinin e-İmza ile Gönderilmesine İlişkin Kılavuz kullanıcıların bilgisine sunulmuştur.